Sanayi Yapıları

Firma yapımını üstlendiği tüm projelerinde statik-betonarme-çelik ,mekanik tesisat ,elektrik tesisatı , yol, kanalizasyon , Harita-Plankote , metraj-keşif ve ihale dosyaları hazırlanması , zemin etüdü , peyzaj v.s. işlerini , Projenin özelliği ile ilgili olarak gerekli mühendislik hizmetleri vererek çalışmaktadır. İhtisas firmaları ile bu koordineli çalışmalar TİM YAPI 'ya büyük tecrübe kazandırmış ,projelerin mükemmelliğe ulaşmasını sağlamıştır